Content-Creation

Ludzie podczas spotkania, opracowują plan marketingowy.

Otoczenie marketingowe firmy – dowiedz się, co kryje się pod tym pojęciem

Otoczenie marketingowe biznesu składa się z szeregu bezpośrednich i pośrednich czynników, które wpływają na strategię marketingową i cenową firmy, decyzje biznesowe, zatrudnienie, dobór pośredników, dostawców i podwykonawców, a także kanały dotarcia do potencjalnych nabywców. Czyli w zasadzie na całość działania przedsiębiorstwa.

W niniejszym artykule opisujemy, co składa się na ogólnie pojęte otoczenie marketingowe firmy i jak możesz rozważnie wykorzystać profesjonalną analizę rynkową w celu idealnego dopasowania strategii przedsiębiorstwa do zewnętrznych i wewnętrznych warunków.

Otoczenie marketingowe firmy – zacznijmy od podstaw

Otoczenie marketingowe biznesu to zbiór zewnętrznych i wewnętrznych warunków, w których funkcjonuje dane przedsiębiorstwo. Wszystko, co ma wpływ na strategiczne decyzje biznesowe osób zarządzających firmą, należy do otoczenia marketingowego biznesu.

Możemy wyróżnić wewnętrzne otoczenie marketingowe firmy oraz zewnętrzne otoczenie marketingowe firmy. W kolejnych akapitach przedstawimy ich charakterystykę.

Wewnętrzne otoczenie marketingowe firmy

Wewnętrzne otoczenie marketingowe biznesu to wszystkie czynniki, na które działania przedsiębiorstwa mają bezpośredni wpływ. Tutaj zarządzający firmą mogą poprzez konkretne decyzje strategiczne modyfikować warunki, w których działa biznes. 

Kategorie, które obejmuje pojęcie wewnętrznego otoczenia marketingowego firmy to:

  • pracownicy i polityka kadrowa przedsiębiorstwa,
  • finanse, czyli sposób inwestowania oraz gospodarowania kapitałem firmy,
  • rynki, czyli jaki jest zakres działalności biznesu,
  • sprzęt, którym firma dysponuje
  • i materiały, których używa, i w które inwestuje.

Jak widać, są to czynniki, które podlegają pewnej kontroli zarządu przedsiębiorstwa. Odpowiednia strategia marketingowa, uwzględniająca analizę sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej firmy oraz oparta na profesjonalnym raporcie marketingowym pozwoli na podejmowanie właściwych decyzji, modelujących wewnętrzne otoczenie marketingowe firmy.

Zewnętrzne otoczenie marketingowe firmy

Zewnętrzne otoczenie marketingowe biznesu to wszystkie czynniki determinujące działanie firmy, na które decyzje strategiczne przedsiębiorstwa nie mają wpływu albo mają wpływ znikomy.

W zależności od zakresu, w jakim rozpatrujemy poszczególne aspekty zewnętrznego otoczenia marketingowego firmy, wyróżnić można mikro otoczenie, czyli otoczenie bliższe oraz makro otoczenie.

Mikro otoczenie marketingowe biznesu, czyli jego otoczenie operacyjne, to podmioty, z którymi firma ma kontakt bezpośredni, związany z prowadzeniem działalności gospodarczej. Są to wszyscy współpracownicy, tacy jak nabywcy, dostawcy, podwykonawcy, czy pośrednicy, a także konkurencja. Od skuteczności i sposobów działania tych podmiotów zależy sprawność funkcjonowania danego przedsiębiorstwa. Odpowiednia strategia marketingowa jest w stanie wywierać pewien wpływ na przykład na decyzje nabywców, czy sprawność działania współpracujących firm.

Makro otoczenie marketingowe biznesu to wszystkie uwarunkowania gospodarcze, demograficzne, społeczne, polityczno prawne i technologiczne panujące w szeroko pojętym środowisku działania danej firmy. Właściwa analiza makro otoczenia marketingowego przedsiębiorstwa pozwala na odpowiednie wykorzystanie możliwości związanych z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi, umożliwia dotarcie do odpowiedniej grupy docelowej potencjalnych klientów, daje wgląd w to, czego nasi nabywcy potrzebują, jakie są ich wierzenia, wartości i priorytety oraz czego poszukują w produktach podobnych do naszych.

Sytuacja polityczno-prawna, w której dany biznes funkcjonuje, będzie dyktować dostępne i legalne rozwiązania dotyczące ochrony konkurencji i konsumenta, a także wszelkie kroki związane z polityką płac i kadr, podatków oraz relacji z kontrahentami i nabywcami.

Uwarunkowania demograficzne, takie jak przyrost naturalny, czy liczba ludności, a także struktura płci i wieku potencjalnych nabywców będą determinować to, jak duży będzie popyt na usługi i produkty przedsiębiorstwa oraz na to, jak trzeba będzie dokonać właściwej segmentacji rynku oraz do kogo i w jaki sposób, a także jakimi kanałami, kierować przekaz marketingowy.

Odpowiednia strategia marketingowa, którą przedsiębiorca tworzy i wdraża wspólnie z profesjonalną agencją – taką jak Content Creation – musi brać pod uwagę wszystkie aspekty otoczenia marketingowego firmy, opisane powyżej. Współpraca ze specjalistami pozwoli twojej firmie właściwie kierować procesem decyzyjnym, tak by w sytuacji, w której aktualnie się znajdujesz osiągnąć jak najlepsze rezultaty biznesowe.

Scroll to Top