Content-Creation

Polityka Prywatności

1. Szanując Twoje prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy Agencji zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.

2. Administratorem Danych Osobowych jest: Piotr Jagucki, działający pod firmą Content Creation Piotr Jagucki, ul. Polna 73, 27-200 Starachowice, NIP: 6642058381

3. Na naszej Stronie zbieramy następujące dane osobowe:
● Imię/nazwa firmy – podczas składania Zapytania poprosimy Cię o podanie swojego imienia i nazwiska/nazwy firmy, w celu umożliwienia nam odpowiedzi i kontaktu z Tobą.
● Adres e-mail – poprzez adres e-mail wysyłamy do Ciebie potwierdzenie złożenia Zapytania oraz kontaktujemy się z Tobą. Jeżeli zostałeś abonentem naszego Newslettera, będziemy również wysłać do Ciebie informację handlową raz, dwa razy w miesiącu.
● Cookies – nasza Strona www wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane, dzięki czemu będziesz mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na naszej Stronie. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli natomiast nie zgadzasz się na personalizowanie Strony, proponujemy wyłączenie obsługi Cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

4. Podanie powyższych danych jest konieczne, gdy składasz zapytanie o usługi naszej Agencji. Dzięki tym danym możemy zidentyfikować Twoją osobę (imię, nazwę firmy, adres e-mail) i wysłać indywidualną odpowiedź.

5. Każdy Użytkownik naszej Strony ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce  korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakichś względów nie życzysz sobie pozostawienia swoich danych osobowych, masz prawo do ich usunięcia lub niekorzystania z naszej Strony.

6. Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim. Nie przechowujemy również danych poufnych.

7. Na Stronie internetowej www.content-creation.pl mogą znajdować się łącza do stron internetowych i/lub aplikacji. Wspomniane nie są kontrolowane przez Administratora danych. Użytkownik powinien mieć świadomość, iż korzystając ze wspomnianych łączy powinien każdorazowo zapoznać się z warunkami świadczenia usług oraz polityką prywatności podmiotów odpowiedzialnych za strony internetowe lub aplikacje, do których one prowadzą.

8. Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, 1662) masz prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu korzystaj z właściwych zakładek na Stronie lub prześlij wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@content-creation.pl.

Scroll to Top