Content-Creation

Ludzie z różnych segmentów społeczeństwa, przeglądają internet na różnych urządzeniach zgodnie z własnymi preferencjami.

Kryteria segmentacji rynku – sprawdź, na jakiej podstawie określać grupy docelowe klientów

Kryteria segmentacji rynku to cechy grup odbiorców, do których kierowany jest przekaz marketingowy danej firmy. Segmentacja rynku jest niezbędna w procesie tworzenia każdej strategii promocyjnej. Grupy odbiorców, wyróżnione na podstawie odpowiednich kryteriów segmentacji rynku, są na tyle wąskie, że można stworzyć dla nich spersonalizowany i celowany przekaz marketingowy, z drugiej strony są na tyle szerokie, że istnieje duże prawdopodobieństwo sporej konwersji z danej grupy klientów. Segmentacja rynku danego przedsiębiorstwa, podobnie jak kryteria tej segmentacji będą zależeć od wielkości firmy, zakresu usług, rentowności i pozycji na rynku. Proces segmentacji poprzedzony właściwym doborem kryteriów segmentacji warto powierzyć specjalistom z profesjonalnej agencji marketingowej.

Podstawowe kryteria segmentacji rynku

Podstawowe kryteria segmentacji rynku można ująć w kilka podstawowych grup kryteriów:

  • kryteria demograficzne,
  • kryteria geograficzne,
  • kryteria psychograficzne,
  • kryteria behawioralne.

Kryteria demograficzne są najłatwiejsze i najtańsze jeśli chodzi o wykorzystanie ich w celu segmentacji rynku. Wiek, płeć, stan majątkowy, cywilny, narodowość, rasa, czy wykształcenie to dane, które dość prosto jest odnaleźć, analizować i zastosować. Wiele produktów reklamuje się wyraźnie z myślą  na przykład o młodych dziewczynach, rodzicach małych dzieci, czy zamożnych mężczyznach w średnim wieku. Każdy z nas potrafi po namyśle stwierdzić, do kogo – czyli do jakiego segmentu rynku, wyróżnionego ze względu na kryteria demograficzne – kierowana jest dana reklama.

Kryteria geograficzne dotyczą miejsca zamieszkania odbiorców w sensie konkretnej lokalizacji, ale także pod względem rodzaju obszaru – tutaj kryteria to na przykład gęstość zaludnienia, klimat, czy rodzaj terenu: wiejski, miejski, metropolitalny i tak dalej. Segmentacja rynku ze względu na kryteria geograficzne daje możliwość kierowania przekazu marketingowego do odbiorców lokalnych, ale także z konkretnego obszaru kulturowego, lub o określonej pogodzie. Segmentacja geograficzna pozwala także na wyróżnienie w obrębie segmentów rynku grup klientów o różnej narodowości, zwyczajach i języku. Oznacza to, że przekaz reklamowy musi być odpowiednio modyfikowany pod każdą z takich „podgrup”.

Kryteria psychograficzne to trochę bardziej osobiste i szczegółowe cechy klientów niż te demograficzne. Upodobania, rysy osobowości, przekonania, wartości – nie jest łatwo stosować te kryteria przy segmentacji rynku, jednak naprawdę warto pochylić się i nad tymi czynnikami. Ekologia, szacunek dla wartości religijnych, sympatia dla zwierząt, pasja do najnowszych technologii – to bardzo różne cechy, przekonania i hobby, jednak różni ludzie mają bardzo dużo takich wydawałoby się drobnych uwarunkowań, które przekładają się na to, czy dany przekaz reklamowy ich przekona, czy nie.

Kryteria behawioralne dotyczą tego, jak twoi klienci zachowują się na twojej stronie internetowej, jaka jest komunikacja zwrotna z nimi na profilach społecznościowych twojej firmy, jakie są ich opinie o twoich produktach i to, czy są lojalnymi klientami, czy tylko odwiedzają cię sporadycznie. Ważne jest, jakie potrzeby skłaniają ich do poszukiwania i zakupu właśnie twojej usługi, czy produktu. Kryteria te pomogą ci bardzo dokładnie określić mocne i słabe strony twojej oferty oraz skuteczność dotychczasowych działań marketingowych.

Kryteria segmentacji rynku to dość rozległy temat, skrojenie odpowiedniej mapy segmentacji jest szyte na miarę każdego przedsiębiorstwa. Określenie grup docelowych odbiorców jest jednak podstawą każdej strategii marketingowej. Bez tego nie można stworzyć żadnych konkretnych efektów. Należy dokładnie zbadać, kim są twoi klienci, jakie są ich cechy demograficzne, przekonania, zachowania i lokalizacja, i na tym budować dalej, wyznaczając także grupy, do których dopiero chcemy dotrzeć. Bez planowania nie osiągniesz ”planowanych” skutków. A bez specjalistów, którzy naprawdę znają się na strategicznym marketingu – nie zajedziesz daleko. Trzeba powierzyć losy biznesu ludziom, którzy znają się na promocji. Zapraszamy do kontaktu, chętnie pomożemy twojemu przedsiębiorstwu określić cele biznesowe, osiągnąć je i rozwinąć skrzydła. 

Scroll to Top