Content-Creation

Klient przegląda raport SEO.

Co powinien zawierać raport SEO?

Dobry kontakt między porządną agencją SEO a jej klientami wymaga przejrzystości komunikacji odnośnie do działań podejmowanych przez specjalistów od pozycjonowania. Umowa między obiema stronami powinna określać w jakich przedziałach czasu i w jakiej formie, klient otrzyma raport z postępów prac przy SEO. Taki raport musi być skrojony na miarę klienta, przejrzysty i napisany prostym, konkretnym językiem. Poniżej przeczytasz na co zwrócić uwagę przy konstruowaniu tego typu dokumentu oraz jakie elementy powinien on zawierać.

Dobry raport SEO – co powinien zawierać?

Na pewno raport powinien odzwierciedlać specyfikę działań na rzecz konkretnego klienta. Oznacza to, że nie istnieje jeden idealny szablon, dzięki któremu opracujesz dokument raportujący działania dla każdego kontrahenta. Na pewno właściwe opracowanie raportu wymaga uwzględnienia wszystkich punktów ustalonej wcześniej z klientem strategii oraz elementów wynikających z umowy. Ogólnie rzecz biorąc porządny raport SEO musi przedstawiać:

  • wszystkie dane analityczne związane z aktywnością specjalistów SEO na rzecz klienta. Należy tu dokładnie wskazać efekty tych działań, takie jak ilość wyświetleń strony, pozycja strony uzyskana na dane słowo kluczowe, czy liczba konwersji,
  • plan dalszych działań w zakresie pozycjonowania, wypracowany na podstawie wniosków wyciągniętych z poprzedniego okresu (objętego analizą w raporcie),
  • rozliczenie kampanii SEO za okres, który obejmuje raport; klient musi widzieć, jakie działania ile kosztowały i jakie wymierne korzyści przynosi mu inwestycja w SEO,
  • obecną sytuację wraz z podsumowaniem plusów i minusów w kontekście SEO; trzeba przedstawić jakie działania dały jakie rezultaty w okresie, którego dotyczy raport.
  • Interpretację danych analitycznych, wniosków i wyliczeń oraz dalszych planów – podaną w sposób prosty, jasny i przejrzysty dla klienta; pamiętajmy, że klient nie musi znać się na SEO i nazewnictwie z nim związanym.

Powyższa lista jest oczywiście bardzo ogólnikowa, stanowi pewną orientacyjną konstrukcję, w którą musisz jako specjalista od pozycjonowania włożyć konkretne dane, specyficzne dla danego klienta. No i oczywistym wymogiem dobrego raportu SEO jest przejrzystość i czytelność danych oraz transparentność działań twoich i twojej agencji.

Raport SEO – jak często go robić?

Jak często przedstawiać klientowi raport z działań SEO? Tu wkracza zwykła marketingowa formułka: “to zależy…” Tego typu ustalenia należy przewidzieć w umowie między agencją a klientem. Oczywiście właściwe ustalenie optymalnych okresów raportowania zależy od branży klienta, jego konkretnych potrzeb i oczekiwań. W raporcie, na przykład miesięcznym, można zawrzeć dane analityczne z ostatniego miesiąca, wraz z ich prostym wyjaśnieniem, natomiast warto pokusić się o przedstawienie dłuższej, na przykład 3 lub 6 miesięcznej perspektywy. Jest to istotne ze względu na to, że działania na rzecz pozycjonowania stron bywają czasochłonne, a wyniki każą na siebie czekać. Taki dłuższy horyzont czasowy na pewno przyda się w raportach dla firm, których działanie ma charakter sezonowy. Warto rozważyć w raportach SEO opcję podawania danych rok do roku za dany miesiąc. Wtedy często wzrost rankingów, czy konwersji, osiągnięty dzięki działaniom pozycjonującym, jest wyraźnie widoczny.

Jako specjalista SEO nie możesz sobie pozwolić na nierzetelne raportowanie. Od tego zależy zadowolenie klienta, pełne zrozumienie przez niego twoich poczynań i jego chęć do dalszej współpracy. Jeśli z kolei jesteś klientem agencji SEO – ten tekst daje ci pojęcie o tym, co oferuje dobry specjalista od pozycjonowania i jak będzie wyglądała wasza współpraca.

Scroll to Top