Content-Creation

Case Studies

Marketing Przemysłowy

Logo firmy Biox

Biox – polska marka założona w Giżycku w 1989 roku. Założycielem jest inż. Jerzy Kiczyński. Biox specjalizuje się w produkcji urządzeń i maszyn używanych w przepompowniach i oczyszczalniach ścieków. Głównymi produktami w ofercie firmy są mieszadła, żurawiki, dekantery, pompy śmigłowe i wyciągarki.

Zadanie

 1. Przygotowanie raportu konkurencji na rynku krajowym
 2. Przygotowanie kompleksowej analizy finansowej firmy oraz analizy koszykowej 
 3. Opracowanie analizy SWOT oraz Business Model Canvas
 4. Przeprowadzenie ankiety telefonicznej wśród najważniejszych klientów 
 5. Opracowanie kompleksowej strategii marketingowej z podziałem na najważniejsze grupy klientów.

Realizacja

Realizacja zlecenia rozłożona była na kilka etapów i wymagała bardzo intensywnej współpracy pomiędzy nami i klientem. Projekt rozpoczęliśmy od dwudniowej wizyty w Giżycku, podczas której przeprowadziliśmy audyt procesów sprzedażowych, dotychczasowej strategii marketingowej oraz wizerunkowej. Ustaliliśmy kto jest bezpośrednią konkurencją Klienta, jakie mają plany rozwoju na najbliższe lata i jak nasza praca ma się przełożyć na te plany. Efektem było przygotowanie ramowego planu realizacji kolejnych części zlecenia, a także wykazu dokumentów, które Klient musiał nam dostarczyć. 

Po otrzymaniu od Klienta dokumentów nasi analitycy przystąpili do pracy. Niezależnie od siebie powstawały raport konkurencji oraz analiza finansowa przedsiębiorstwa.

Raport Konkurencji

  Kompleksowy raport konkurencji, który otrzymał Klient, zawierał w sobie następujące      zagadnienia.

 • Raport SEO konkurencji
 • Raport social mediów konkurencji
 • Raport działań offline konkurencji (obecność na targach, działania prospołeczne, PRowe, wizerunkowe)
 • Raport zasobów własnych konkurencji (oferta sprzedażowa, główne produkty, raport przewag nad Biox)

Efektem prac było przygotowanie kompletnego dokumentu, który posłużył do zbudowania strategii marketingowej na najbliższe lata oraz pozwoli na weryfikację celów w określonych odstępach czasowych.

Analiza finansowa + analiza koszykowa

Analiza finansowa miała na celu zbadanie procesów finansowych związanych z realizowanymi inwestycjami i ocenę efektywności działania przedsiębiorstwa po dokonaniu tych inwestycji. Dostarczyła ona informacji niezbędnych do oceny sytuacji przedsiębiorstwa w wariancie poinwestycyjnym i ułatwiła podjęcie decyzji o zasadności realizacji tej inwestycji. 

Analiza objęła analizę wskaźnikową sprawozdań finansowych (bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych), tj. analizę:

 • rentowności (Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto – ROS, Wskaźnik rentowności kapitału – ROE)
 • płynności finansowej (Wskaźnik płynności bieżącej – CR, Wskaźnik płynności szybki – QR)
 • sprawności działania (Wskaźnik rotacji należności w dniach – WRND, Wskaźnik rotacji zapasów w dniach – WRZD, Wskaźnik rotacji zobowiązań w dniach – WRZbD)
 • zadłużenia (Wskaźnik zadłużenia aktywów (wskaźnik długu) – WZA, Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem stałym (WPMK), Wskaźnik pokrycia odsetek – WPO)

Dodatkowo została przeprowadzona analiza dyskryminacji, która jest łatwym i szybkim sposobem na identyfikację ewentualnych zagrożeń powstających po realizacji inwestycji. 

Drugą częścią było przygotowanie analizy koszykowej. 

Dzięki raportowi klient uzyskał informację o:

 • najlepiej i najgorzej sprzedających się produktach
 • najbardziej i najmniej rentownych produktach
 • popularności poszczególnych produktów z podziałem na branże klientów
 • koszykach zamówień bez uwzględnienia zakupów tego samego klienta

Analiza postrzegania marki

Trzecim punktem projektu było przeprowadzenie ankiety telefonicznej, która miała dostarczyć informacji o tym jak postrzegana jest marka Biox wśród swoich najstarszych i największych klientów. Pytania dotyczyły jakości produktów, jakości obsługi, kompetencji osób pracujących w dziale obsługi zamówień oraz samych produktów. 

Z przeprowadzonej ankiety został sporządzony raport, który zostanie wykorzystany do usprawnienia procedur sprzedażowych oraz pozwoli przyspieszyć proces realizacji zamówień.

Segmentacja grup klientów

Kolejnym elementem naszego zlecenia była analiza wszystkich zrealizowanych zleceń przez okres ostatnich trzech lat i na jej podstawie przygotowanie grup najważniejszych klientów z podziałem na branże. Po przygotowaniu grup odbiorców, kolejnym etapem było przygotowanie dedykowanych strategii komunikacji marketingowej oraz kanałów dotarcia do klientów. Raport przełoży się na bardziej spersonalizowane komunikaty, które będą lepiej odbierane przez klientów. Pozwoli także na mierzenie efektów prowadzonych działań i skupienie się na najskuteczniejszych kanałach komunikacji. 

Zestawienie imprez targowych + raport medialny

Klient w najbliższych latach planuje wzmocnienie swojej obecności na imprezach targowych zarówno w Polsce, jak i za granicą. Obecność tę chce uzupełnić o publikacje merytoryczne w prasie branżowej i portalach internetowych. W związku z tym zostaliśmy poproszeni o przygotowanie zestawienia najlepszych imprez targowych w wybranych krajach z rekomendacją, które z nich warto odwiedzić jako wystawca, a które jako zwiedzający. Przygotowaliśmy również raport medialny z wykazem sugerowanych tytułów, w których powinny pojawić się artykuły i reklamy marki Biox. Raport zawierał ilość odbiorców w internecie, nakład druku, koszty publikacji oraz reklam graficznych. 

Na podstawie przygotowanych dokumentów klient może przygotować plan działań marketingowych oraz dokładnie zaplanować związane z tymi działaniami wydatki i uwzględnienie ich w rocznym budżecie przedsiębiorstwa. 

Efekt

Efektem naszej pracy jest kompletna dokumentacja dostarczona do klienta, która stanowi swoistą „instrukcję obsługi” prowadzenia działań marketingowych i sprzedażowych na okres najbliższych 3 lat. Pozwoli to na dokładne planowanie działań promocyjnych, budżetów, opracowywanie założeń celów sprzedażowych dla działu handlowego, oraz skuteczne mierzenie skuteczności tych działań. Raport będzie również pomocny w planowaniu inwestycji i realizacji dużych inwestycji. 

Połączenie raportu marketingowego, strategii marketingowej oraz analizy finansowej to najlepsze rozwiązanie dla świadomych firm, które planują dalszy rozwój i chcą mieć do tego profesjonalny punkt wyjścia. Może się także okazać pomocny dla marek planujących skorzystanie z programu Internacjonalizacji MŚP lub innych programów rządowych, lub unijnych. 

Rozmawiajmy

Umów się z naszym specjalistą na darmową konsultację marketingową.

Zostaw swoje dane – skontaktujemy się z Tobą, przeanalizujemy Twój marketing i zaproponujemy najlepsze rozwiązania.

Scroll to Top