Content-Creation

Case Studies

Marketing Przemysłowy

O firmie

Allcomp to innowacyjna firma z siedzibą w Katowicach, specjalizująca się w zaawansowanych technologiach cięcia materiałów tekstylnych, oraz wyposażenia krojowni. Z 25-letnim doświadczeniem i zaangażowaniem w rozwój, firma Allcomp zapewnia zintegrowane rozwiązania, które wspierają Przemysł 4.0, pomagając klientom osiągnąć konkurencyjność i efektywność produkcyjną. Allcomp odgrywa kluczową rolę w dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań dla różnych branż, takich jak tekstylna, meblarska, automotive, drzewna i wiele innych. Ich technologia Prime umożliwia zwiększenie wydajności, skrócenie czasów produkcyjnych i generowanie oszczędności, co pozwala firmom dostosować się do nowych standardów Przemysłu 4.0. Firma inwestuje w autorskie rozwiązania, angażując się wyłącznie w projekty, które przynoszą realne korzyści klientom, oferując jednocześnie wsparcie techniczno-technologiczne na najwyższym poziomie.

Zadania

Firma Allcomp potrzebowała raportu marketingowego dla rynków zagranicznych. Celem przygotowania raportu marketingowego dla marki Allcomp było dostarczenie informacji na temat przemysłu odzieżowego i automotive w Hiszpanii, Rumunii i Meksyku. Raport ten miał służyć wsparciu w procesie podejmowania decyzji biznesowych związanych z ekspansją marki na te rynki. W celu przygotowania raportu marketingowego dla marki Allcomp, musiały zostać zrealizowane następujące zadania:

  1. Analiza rynku tekstyliów technicznych i przemysłowych w Hiszpanii, Rumunii i Meksyku.
  2. Analiza rynku tekstyliów związanych z sektorem automotive w Hiszpanii, Rumunii i Meksyku.
  3. Analiza trendów i wyzwań w branży tekstylnej w Hiszpanii, Rumunii i Meksyku.
  4. Zebranie i analiza danych statystycznych dotyczących rynku, w tym przychodów, liczby firm i wielkości zatrudnienia.
  5. Ocena wiarygodności danych – zapewnienie dokładności i wiarygodności zgromadzonych danych w celu opracowywania strategii marketingowej.
  6. Ustalenie hierarchii ekspansji na poszczególne kraje w oparciu o pozyskane dane.

Realizacja

Raport został stworzony na podstawie dokładnej analizy danych. W raporcie marketingowym omawiane są kwestie związane z przemysłem odzieżowym i automotive w Hiszpanii, Rumunii i Meksyku. Analiza obejmuje historię i ewolucję przemysłu odzieżowego w tych trzech krajach uwzględniając kluczowe wydarzenia i zmiany. Zbadana jest sytuacja liderów na rynku, ich pozycja i strategie działania.

Kolejne aspekty obejmują przychody przemysłu odzieżowego, poziom robotyzacji i automatyzacji, strukturę firm, dystrybucję oraz dane zatrudnienia. Dodatkowo raport zawiera informacje o wielkości rynku, udziałach w rynku firm odzieżowych i automotive w omawianych krajach, a także analizę głównych graczy na rynku i ich strategii biznesowych.

Raport został rozszerzony o analizę sytuacji geopolitycznej, programów rządowych i wsparcia biznesu dla przedsiębiorstw. Ponadto zawiera prognozy dotyczące perspektyw rozwoju gospodarki na najbliższe lata.

Wykorzystane narzędzia - analiza rynków zagranicznych

Przygotowanie propozycji strategii marketingowej dla marki Allcomp na rynkach Hiszpanii, Rumunii i Meksyku wymagało uwzględnienia specyfiki sektorów przemysłu odzieżowego i automotive w tych krajach oraz dokładnego przeanalizowania danych.

Dane przedstawione w raporcie stanowią wynik starannie przeprowadzonej analizy opartej na istniejących źródłach w tym Krajowych Urzędach Statystycznych. W ramach tego procesu, dokonaliśmy szczegółowej oceny działań konkurencji w mediach społecznościowych, co pozwoliło nam uzyskać głębszy wgląd w ich strategie marketingowe oraz sposób interakcji z klientami online.

Dodatkowo przeprowadziliśmy dogłębną analizę witryn internetowych konkurentów, aby zrozumieć ich podejście do projektowania i treści prezentowanych na stronach. To pozwoliło nam zidentyfikować ich mocne strony i ewentualne obszary do doskonalenia.

Przedstawione zostały przepisy prawne regulujące klimat inwestycyjny w trzech krajach: Hiszpanii, Rumunii i Meksyku. Analiza obejmuje ogólne ramy prawne i regulacyjne, które wpływają na środowisko inwestycyjne w wymienionych państwach.

W wyniku przeprowadzonej analizy wyłaniają się kluczowi konkurenci na światowym rynku tekstylnym, tacy jak: Spradling, RYFIL SA oraz Grupo Kaltex. Badanie skoncentrowane jest na różnorodnych aspektach działalności tych firm, zwłaszcza w kontekście trzech omawianych krajów. Każde z tych przedsiębiorstw wykazuje unikalne cechy i strategie, dostosowane zarówno do wymogów międzynarodowych, jak i lokalnych warunków rynkowych.

Należy podkreślić, że wszystkie zgromadzone dane zostały starannie poddane analizie w celu zapewnienia ich wiarygodności i użyteczności w procesie opracowywania strategii marketingowej.

Grupy docelowe

W kontekście analizy grup docelowych, zbadaliśmy, kto stanowi główny cel odbiorców naszych konkurentów i jaką wielkość mają dane grupy. To pozwoliło nam lepiej zrozumieć, jakie grupy klientów są najważniejsze dla branży klienta i jak dostosować strategię marketingową, aby przyciągnąć i zaangażować właściwych odbiorców. Stworzyliśmy także precyzyjne bazy grup docelowych na LinkedInie.

Analiza dokładnych grup docelowych, uwzględniająca kategorie krajowe (Hiszpania, Rumunia, Meksyk), zakres wiekowy (25-55 lat), poziom stanowisk w firmie (początkujący pracownik, wieloletni pracownik, menedżer, dyrektor, właściciel), doświadczenie zawodowe, oraz branżowe (np. produkcja tekstyliów, produkcja odzieży, produkcja sprzętu medycznego).

Dominująca grupa to doświadczeni pracownicy, głównie ze stażem powyżej 12 lat. Warto zauważyć, że prezesi, wiceprezesi i właściciele firm stanowią niewielki odsetek, co sugeruje umiarkowane skupienie kampanii reklamowej na tym segmencie. W przypadku Rumunii, gdzie lokalna kadra może być mniej zainteresowana międzynarodową współpracą, zaleca się zachowanie zaproponowanego podziału grup docelowych. Analiza ta stanowi solidną podstawę dla skutecznej strategii ekspansji firmy na nowe rynki.

Strategia działań

W raporcie zostały wykorzystane różne źródła danych, takie jak badania rynkowe, raporty branżowe, dane statystyczne, analizy trendów.

Przygotowaliśmy kompaktowe podsumowanie sugerowanej strategii. Warto zaznaczyć, że te propozycje miały charakter wyłącznie doradczy. Koncentrowaliśmy się na sugestiach dotyczących dostosowania działań do charakterystyki i wymagań konkretnych rynków, na które przedsiębiorstwo chce wejść. Jest to kluczowy element w osiągnięciu sukcesu, który pozwala efektywnie reagować na lokalne trendy i potrzeby, zwiększając konkurencyjność firmy na międzynarodowej arenie biznesowej. Obejmuje to różnorodne działania marketingowe, takie jak kampanie reklamowe, uczestnictwo w targach, współpraca z lokalnymi przedstawicielami, produkcja materiałów reklamowych. Jednocześnie strategia podkreśla znaczenie budowy rozpoznawalności marki i wzmożonej aktywności w mediach społecznościowych.

Podsumowanie

W kontekście przygotowywania raportu marketingowego dla Allcomp, dokonaliśmy pełnej analizy rynków Hiszpanii, Rumunii i Meksyku, skupiając się na sektorach odzieżowym i automotive. Nasza praca obejmowała dogłębne badanie trendów, wyzwań oraz regulacji branżowych, a także gromadzenie oraz przetwarzanie danych statystycznych, takich jak przychody, liczba firm i zatrudnienie.

Na podstawie wyników raportu, byliśmy w stanie zidentyfikować preferowany rynek do ewentualnej ekspansji oraz wskazać ten, który może stanowić największe wyzwanie dla przedsiębiorstwa.

Rozmawiajmy

Umów się z naszym specjalistą na darmową konsultację marketingową.

Zostaw swoje dane – skontaktujemy się z Tobą, przeanalizujemy Twój marketing i zaproponujemy najlepsze rozwiązania.

Scroll to Top